Monday, December 21, 2009

روئينه تني

كه راز مرگش

اندوه عشق و

غم تنهائي بود

4:14 PM ساعت
2نظر <
لینک ثابت <

Sunday, December 06, 2009
درباره الی
درباره الی فیلم خوبی است چون واقعیت جامعه مارو با یک داستان خوب روایت می کنه
درباره الی فیلم خوبی است چون بازیگرانش در این فیلم زندگی می کنند
درباره الی فیلم خوبی است چون چهره زشت مارو به خودمون نشون می ده
درباره الی فیلم خوبی است چون بیننده را تا اعماق وجودش تکون می ده
درباره الی فیلم خوبی است چون روند فیلم بسیار حساب شده و دقیق است
درباره الی فیلم خوبی است چون درباره همه ماست
درباره الی فیلم خوبی است چون آینه ایست در برابر ما
درباره الی یکی از بهترین فیلم های چند سال اخیر سینمای ایرانه نقطه
10:44 AM ساعت
3نظر <
لینک ثابت <

 
وبلاگ انگلیسی